Sein vår og dyp snø bidro til at totalt 65 bjørn ble felt i Norrbotten i vår for å redusere skadene for reindrift.

Länsstyrelsen velger likevel å tildele ytterligere 20 lisenser på bjørn til høsten.

Annonse

– Basert på rapporter om nærkontakter med bjørn fra forskjellige deler av fylket, ser vi et behov for å bremse veksten i bjørnebestanden, sier rovdyradministrator Anna Danell Savela i länsstyrelsen.

Les også: Frustrert over SNO-uttak i lisensjakta

Dette er et tiltak for å redusere skadene og ubehaget som en tett bjørnebestand kan forårsake. Uttaket er i samsvar med forvaltningsplanen som Viltforvaltningsdelegasjonen i Norrbotten fastsatte i april 2021, påpeker Savela.

I Norge ble det til sammenligning gitt tre fellingsløyver totalt for hele landet i fjor.

Nedgang etter tre års vekst

I år er det ikke delt inn i forskjellige jaktområder, men de tjue bjørnene kan bli skutt i hele fylket, med unntak av nasjonalparkene.

Les også: Har registrert over hundre ulver i Norge

Etter siste avføringsinnsamling i 2016 er det resultatene fra "bjørne-obs'en" som brukes som indikasjon for å vurdere endringer i størrelsen på bjørnepopulasjonen. Etter at tallene her har økt tre år på rad, avtok de kraftig i 2020, en trend som ble observert i det meste av det nordlige rovdyrforvaltningsområdet.

Vil ha avføringsprøver

Basert på et treårig gjennomsnitt fra bjørne-obs'en anslår likevel fylkesadministrasjonen at bjørnestammen i Norrbotten er på nivå med 2013, da man hadde rundt 600 individer. Målet er å administrere fylkets bjørnepopulasjon innafor et forvaltningsintervall på 250-600 individer.

– Med starten på bjørnejakta starter også årets innsamling av avføringsprøver. Resultatet herfra gjør det mulig å evaluere forvaltningen vår, og er et viktig grunnlag for våre beslutninger i rovdyrforvaltninga framover, sier Anna Danell Savela i en pressemelding fra länsstyrelsen i Norrbotten.

Les også: Tips for å lykkes på jerveåtet