Huglu Ventus veier kun 2,9 kg med 71 cm pipelengde og låskasse i stål. De fleste haglene med samme mål og stållåskasse ligger vektmessig på om lag 3,3 kg (med noen få unntak), så her sparer du lett utregnet ca. 400 g, og disse ekstra grammene kan jo merkes etter dager i rypefjellet. Ventus lagerføres med 71 cm piper, men kan om ønskelig bestilles både med 66 cm og 61 cm piper. 

Personlig ville jeg foretrekke denne utgaven med 71 cm piper til allround bruk da balansen er meget god.