Det var den 4. november at Gjermund Sæthre og seks kompiser jakta i Mostadmarka hos Meraker Brug. Gjermund hadde lånt Butangens Kaan (2,5 år) av sin bror Håkon, ettersom den grå elghunden behøvde trening i ukjent terreng foran en jaktprøve.

Under formiddagsdrevet fant de et lam med brukne frambein, og avliva lammet før de etter en del plunder fikk kontakt med saueeieren som bodde like ved.