Svart soldatflue

Svart soldatflue (Hermetia illucens) er en svart, vepseliknende flue. Den har sin naturlige utbredelse sørøst i USA, men er spredd til andre deler av verden. Den antatte spredningsveien til Europa er blant annet fra bruk av arten som biologisk kontroll av husflue.

Svart soldatflue bryter ned organisk avfall og kompost på en svært effektiv måte. Voksne fluer lever i 5-8 dager, er dårlige flyvere og har ikke munndeler. De kan legge 1 000 egg om dagen. Et gram egg tilsvarer 30 000 larver, som blir til 2,6 kilo protein på tre uker.

Voksne individer trenger over 26 grader for å fly og formere seg, og har lavt aktivitetsnivå ved lave temperaturer. Larvene har optimale forhold ved 27 grader og 70% luftfuktighet, så egg og larver vil ikke kunne spre seg på våre kanter uten at de aktivt settes ut.

Uansett hva man mener, er fakta er uomtvistelige: Kjøttproduksjon belaster jordklodens ressurser. På verdensbasis øker proteinetterspørselen, og FN har sagt at man må finne alternative proteinkilder for verdens totale matproduksjon.