Det legges vekt på forskjellige faktorer hos en god rådyrhund: Søk, evne til å arbeide på fot og ta ut dyr (begynne å lose), drevsikkerhet, tapsarbeid, losføring, jaktlyst, kondisjon, lydighet – og ikke minst – vilje til samarbeid med jegeren! 

Dette krever til dels stor interesse, tålmodighet, tid og engasjement hos hundeeieren. Alt må skje for at hunden skal få være mye i skogen og får utvikle sine nedarvede egenskaper på en maksimal måte.