Som jegere ferdes vi ofte der det ikke er mobildekning, eller telefonen kan være tom for strøm. I tillegg til gode førstehjelpskunnskaper, bør du ha grunnkunnskap om sykdommer som kan oppstå i felt. Vi skal her se på hva som kan skje, og hvordan man bør hanskes med ulykker, skader og sykdommer.

Les også flere saker fra JEGERSKOLEN