I den nye utgaven av JEGER omtaler vi arbeidet som Trøgstad JFF gjør for å redde rådyrkillinger. De har spesialisert seg på å bruke drone med termisk kamera, i kombinasjon med dugnadsinnsats blant foreningens medlemmer. 

Men et nytt prosjekt som er under utvikling, gjør at drone med varmesøkende kamera ikke vil bli det eneste verktøyet som skal hindre at killingene faller for slåmaskinenes kniver i framtiden: