Før trodde man at rådyr-geviret var viktig for å drenere ut overflødige mineraler, eller fungerte som en varmeregulator hos bukkene. Disse forunderlige oppfatningene er for lengst oppgitt, og stort sett råder enighet om at gevirets primærfunksjon er knyttet til forplantning og revirhevding i konkurranse med andre bukker. 

Revirhevding er dog ikke bare slåssing og posering. Råbukken markerer også revir ved å sette av duft på busker og trær, særlig i forbindelse med vårens feiing av basthud (pelsen) på geviret.