For mange storviltjegere er geviret et minne om jakta og jaktopplevelsene, noe man kan huske tilbake på når man kaster et blikk på stueveggen eller trofésamlinga. Mange vil gjerne ha geviret fint montert på veggen – og det er egentlig ikke veldig hokus pokus:

Montering av gevir er noe som mange jegere kan gjøre selv. Det krever riktignok litt kunnskap om hvordan du går fram for å få et godt resultat. I tillegg forutsetter det noen timer med arbeid, men det kan være en fin syssel i etterarbeidet av jakt-inntrykkene.