Man blir ikke rik av fellefangst i dag, men før var det faktisk slik at mårfangst var en viktig attåtnæring for skogsarbeiderne og på bygdene. Det er uvisst hvor stor effekt slik predatorjakt har på småviltet, men på samme måte som døde høner ikke legger egg, spiser heller ikke død mår orrhøneegg og storfuglkyllinger. 

Motivasjonen bør du likevel finne primært i jakta og spenningen: Måren er en smart motstander, der du av og til må vri hodet ditt for å lykkes med jakta. Enkelte individer kan nærmest virke synske når det gjelder å unngå fellene. Og i løpet av en del sesonger har du kanskje nok pelser til å få sydd ei lue eller en jakke.