Villsvinet kom tilbake til Norge etter å ha vært borte fra norsk natur i veldig lang tid. Den har vandret inn fra Sør-Sverige og reprodusert seg her siden tidlig 2000-tallet. Områder langs svenskegrensa i Sørøst-Norge er utbredelsen størst.

Villsvinet regnes som en fremmed art i Norge. Hva har det å si at det nå er registrert færre? Er det en gladsak eller har saken to sider? Og hvorfor vil man ikke at arten skal reetablere seg?