Mattilsynet øker godtgjørelsen for å sende inn villsvinprøver

Mattilsynet øker godtgjørelsen til 1000 og 2500 kroner for henholdsvis hanndyr og hunndyr hvis du sender inn villsvinprøver. Innsenderne får også gratis undersøkelse for trikiner.

Sist oppdatert 1. mars 2022 kl 10.43
Villsvin på snødekt mark.
Mattilsynet øker satsen for å sende inn villsvinprøver. Innsenderne får også gratis undersøkelse for trikiner. (Ill.foto: Rolf Schmidbauer/ Unsplash)

For å få god oversikt over helsetilstanden hos villsvin i Norge og for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, er det viktig å få undersøkt prøver av villsvin. Nå øker Mattilsynet godtgjørelsen for å sende inn prøver.

Innsenderne får også gratis undersøkelse for trikiner. I tillegg økes belønningen for tips om syke eller selvdøde villsvin til 3000 kroner.

Et ledd i Handlingsplanen mot villsvin

Som et av tiltakene i Handlingsplan mot villsvin, innførte Mattilsynet godtgjørelse for innsending av prøver fra felte villsvin og for tips om syke, skadde eller selvdøde villsvin fra juli 2020.

Nå øker Mattilsynet godtgjørelsen i håp om å få inn enda flere prøver fra villsvinjakt.

– Vi håper med dette at flere feller villsvin og sender inn prøver fra disse til Helseovervåkingsprogrammet. Vi ønsker også at flere melder fra til oss dersom de ser syke eller døde villsvin. Vi vil også ha meldinger om villsvin som er påkjørt, sier fagdirektør Ole-Herman Tronerud.

LES OGSÅ: Villsvinjakt på Hvaler

Her er de nye satsene for å sende inn villsvin

Helseovervåkingsprogrammet for villsvin driftes av Veterinærinstituttet, og det sjekkes for både virus, bakterier og enkelte parasitter.

Veterinærinstituttet har hittil ikke funnet noen alvorlige smittsomme svinesykdommer eller trikiner, men det er funnet Salmonella hos ca. 4,5 % av de felte dyrene i 2021.

De nye satsene for godtgjørelse for innsending av prøver fra villsvin er:

  • Hanndyr 1000 kroner pr. dyr.

  • Hunndyr 2500 kroner pr. dyr.

  • Belønning for tips om selvdøde, syke eller skadde (for eksempel påkjørte) villsvin som fører til at vi får tatt prøver av disse, øker til 3000 kroner.

Endringene trer i kraft fra 1 mars 2022.

MER FORSKNING: Kamerafeller skal overvåke villsvinutbredelsen

Villsvin og smitterisiko

Villsvin hører ikke naturlig hjemme i Norge. Likevel har arten vandret inn fra Sverige og er observert langs svenskegrensen fra Halden i sør til Trøndelag i nord.

Siden villsvin bidrar til å spre smittsomme sykdommer, blant annet den alvorlige svinesykdommen afrikansk svinepest, er det viktig for myndighetene å oppdage alvorlige sykdommer så raskt som mulig for å hindre spredning.

Å ta prøver av syke og selvdøde dyr er den viktigste overvåkningen for afrikansk svinepest vi kan gjøre på villsvin i Norge.

Dedikert villsvinbørse: Test av Tikka T3X Wild Boar

Publisert 1. mars 2022 kl 10.43
Sist oppdatert 1. mars 2022 kl 10.43
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen