Salmonella påvist hos åtte villsvin

Veterinærinstituttet har påvist salmonella i avføringsprøvene til åtte villsvin i samband med helseovervåkningen av villsvin i Norge. Afrikansk og klassisk svinepest ble ikke påvist gjennom overvåkning av selvdøde og trafikkdrepte villsvin.

Sist oppdatert 18. august 2021 kl 10.33
villsvin jakt Veterinærinstituttets overvåkningsprogram
Norske villsvin har stort sett god helse, viser Veterinærinstituttets overvåkningsprogram. Ill.foto: Åsgeir Størdal

Ifølge rapporten «The surveillance programme for diseases in wild boars in Norway 2020» ble det sendt inn prøver fra 203 villsvin til Veterinærinstituttet i fjor. Dette representerer om lag 65 prosent av antallet felte villsvin i jaktåret 2019/2020. 

Fem (to påtrufne døde villsvin og tre trafikkdrepte) av de 203 dyrene ble sendt inn av Mattilsynet som en del av den passive overvåkningen for afrikansk og klassisk svinepest, men ingen av virussykdommene ble påvist. Helseovervåkningen på villsvin gjennomføres på oppdrag for og i samarbeid med Mattilsynet.

– Villsvin er definert som en fremmed art i Norge. Det er utarbeidet en handlingsplan mot villsvin for perioden 2020-2024, med en målsetning om at det skal være færrest mulig villsvin på minst mulig areal. Villsvin kan være bærere av sykdommer som er sjeldne eller fraværende her til lands og som kan smitte til andre dyr og mennesker, sier svinehelseansvarlig Carl Andreas Grøntvedt som har ansvaret for helseovervåkningen av villsvin ved Veterinærinstituttet.

Les også: Tillater termisk på villsvinjakt

Overvåket siden 2018

Helseovervåkingsprogrammet for villsvin har siden 2018 gitt viktig kunnskap for å kunne oppdage meldepliktige dyresykdommer tidlig hos en art som de senere år har vært på fremmarsj i Norge. Blant annet påvises meldepliktige salmonella-bakterier som kan gi sykdom hos mennesker og dyr. Påvisningen understreker betydningen av å forhindre kontakt mellom villsvin og produksjonsdyr, påpeker Grøntvedt.

Salmonella spp. ble påvist i avføringsprøvene fra åtte villsvin. Fem av disse var S. Typhimurium, to var S. enterica subsp. diarizonae, og en var S. enterica subsp. enterica. Campylobacter coli ble ikke påvist.

Vilt på Hvaler: Bli med på villsvinjakt!

God oppslutning fra jegerne

Det ble ikke påvist antistoff for de alvorlige, meldepliktige svinesykdommene Aujeszky’s disease (AD), smittsom gastroenteritt (TGE), porcint respiratorisk korona virus (PRCV), porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom (PRRS), porcin epidemisk diaré (PED) eller influensa A (SI). Dette er smittestoffer som også blir overvåket i overvåknings- og kontrollprogrammet for spesifikke virussykdommer hos tamsvin.

Det ble heller ikke påvist antistoff mot Mycoplasma hyopneumoniae, som forårsaker smittsom grisehoste hos tamsvin. Dette har vært gjenstand for systematisk bekjempelse i den norske svinepopulasjonen, med siste påvisning her til lands i 2008. I tillegg ble verken parasittene Trichinella spp. eller Alaria alata påvist i innsendte prøver.

– Det er svært gledelig at villsvinhelseovervåkningen har så god oppslutning, og at jegerne er flinke til å sende inn prøver fra så mange villsvin felt under jakt. I tillegg er det av stor beredskapsmessig betydning at Mattilsynet også mottar meldinger om selvdøde og trafikkdrepte villsvin. Samlet sett gir dette en god oversikt over forekomst av ulike smittestoff blant norske villsvin. Det er kunnskap som er viktig både med tanke på dyre- og folkehelse, sier Grøntvedt.

Söta bror: Gratis trikinprøver i Sverige

Publisert 18. august 2021 kl 10.33
Sist oppdatert 18. august 2021 kl 10.33
Relaterte artikler

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue