Ikke var det rådyr og ikke var det hjort. I og med at det har blitt observert villsvin i området flere ganger i det siste mistenkte han at det var spor fra gris han sto og så på. 

Han kontaktet sønnen Tor Martin og de ble enige om at dette måtte være villsvinspor. Tor Martin kontaktet jaktkompisen Krister Skoglund og sammen bestemte de 3 seg for å gjøre et forsøk. Først tenkte de å kun postere, men ble enige om at det beste ville være at noen posterte mens en gikk på sporene.