Beretta har et meget stort utvalg av jakthagler og konkurransehagler. Så hvorfor Field serien? Jada, den nye 690 Field serien bygger på det velprøvde og nye tekniske løsninger, design og materialer – en del forbedringer med andre ord. Litt pussig at 690 Field III ble introdusert før 690 Field 1.

Antakelig følte Beretta på at det var på sin plass med en noe rimeligere utgave, men uten at det gikk på bekostning av kvalitet og bruksegenskaper (kall det gjerne en standardutgave eller ”økonomiutgave”, selv om denne hagla på langt nær er i dette prisleiet en billighagle!).