Jeg har tidligere hatt mine runder i Aremarks skoger i Østfold på harejakt, men det er så langt tilbake i tid som på tidlig 90-tall. 

Den gang med drevere på jakt etter rådyr, noe det var godt med. Når jeg en stille kveld slår på tråden til Steinar Frorud fra Hobøl, med spørsmål om mulighet til å bli med på harejakt, kommer svaret kjapt og kontant: Ja, bare bli med!