– Det er et samlastingsproblem som har gjort at det er full stopp i transporten av krutt, de sliter med oppbevaringen på terminalene. Dette er jo noe som går hardt ut over de som bor lengst unna, forklarer Morten Landrø, daglig leder i Magne Landrø AS.

Nå blir det tungvindt for hjemmeladere å kjøpe krutt. Er du i tillegg den som bor i landlige strøk vil det kreve mye logistikk for å få til nye forsyninger med krutt.