Berger VLD Hunting er til jakt, og fås kjøpt i flere kaliber og kulevekter, i tillegg til at de selges som ferdig ammunisjon.

Berger er kjent for kuler med meget god presisjon og blir brukt av konkurranseskyttere over hele verden. Så hvor god er presisjonen til Berger VLD Hunting, og er det kuler som holder godt nok sammen for jakt på norsk hjortevilt?