Egentlig er det merkelig at ingen andre har kommet med tilsvarende løsning før. I industrien er det ganske vanlig at verktøyet sitter på den bevegelige delen, mens det som skal bearbeides sitter fastmontert. 

Hvor stor praktisk betydning dette har for hjemmelading, er dog usikkert: Da jeg ladet noen riflepatroner med RCBS Summit og RCBS Rock Chucker, viste ingen av patronene tegn til å bli bedre i den ene eller andre pressen.