De lett omskrevne strofene i innledningen fra DumDum Boys’ «Texas» (Sus – 1996) slentrer gjennom tankene der jeg sitter i grasskråningen og speider i morgengryet. Flokker av impala og springbuck trer fram som lysende klare flekker i Mor Afrikas hage under oss. 

Bak durer et dieselaggregat, etter at strømmen gikk i natt og snudde morgenen på hodet – men bare litt. For er det noe man lærer i Afrika, så er det å ha en plan B – og å nyte øyeblikkene: