Det artigste og mest utfordrende er egentlig å gå ut mutters alene. Da kan du oppsøke områder hvor du tidligere har sett at rådyrene bruker å beite i løpet av mørke nattetimer, eller ta snarveien via strategiske steder hvor dyrene pleier krysse på vei opp til dagleiet etter å ha fylt den lille vomma på morgenkvisten. 

Men hvis du velger å postere for å vente på at dyrene skal trekke fra beitet og opp til høyereliggende dagleier, så må du være tidlig på'n: Som oftest avsluttes beitingen allerede før det blir ordentlig lyst. Da må du være på plass hvis du skal ha noen sjanse.