Det mest artige er egentlig å gå ut alene, oppsøke områder hvor jeg erfaringsmessig vet at rådyrene bruker å beite i løpet av mørke nattetimer. Eller direkte oppsøke strategiske steder hvor vårt minste hjortevilt pleier å krysse over på vei opp igjen til dagleie, etter å ha fylt den lille vomma på morgenkvisten. 

Naturligvis kan det også være veldig effektivt å forpostere et par gode jaktkompiser på strategiske punkter i terrenget, hvor du vet at rådyrene har lett for gjerne å ville krysse over på sin vei opp til dagleie, eller når de blir dyttet litt på av en lokalkjent jeger som beveger seg sakte og rolig mot postene. Her er det svært praktisk å kunne kommunisere med hverandre via jaktradio.