Det er dessverre en realitet at opptil 50 prosent av alle (ny)fødte rådyrlam i en del områder blir tatt og spist av rødreven som også har mange små å mette i et nærliggende hi.  Derfor har jeg til alle tider hevdet at jakt på rådyr og rev egentlig er to sider av samme sak!

Nå er det en rekke faktorer som påvirker den endelig størrelsen av mer eller mindre lokale rådyrbestander som er i kontinuerlig endring. Vintre med mye snø og lange kuldeperioder vil naturlig nok kunne redusere antall rådyr ganske betydelig, og den verste faktoren er når jaktområdet ditt får besøk av ei gaupe eller to. Erfaringsmessig er dette nærmest for en tragedie å regne og kan redusere bestanden til et minimum for en lang periode.