Rent biologisk er det ingen grunn til at vi ikke skal ha vårjakt i Norge, fastslår rådyrprofessor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo. Han påpeker likevel at det er et høyt bukkeuttak i mange områder, særlig i åpent kulturlandskap. Her kan det medføre at få voksne bukker får vokse seg ordentlig store, noe som gir skeiv kjønns- og alderssammensetning.

– Derfor kan man saktens spørre seg om behovet for vårjakt. Man får jo ikke skutt samme bukk to ganger, så det blir ikke nødvendigvis mer jakt ut av det. Personlig er jeg derfor ikke spesielt tilhenger av å innføre vårjakt, sier Mysterud.