Det viktigste er å være forberedt. For når du nå har fått reinskort, står den viktigste delen for tur: Mer enn noen annen jaktform er reinsjakta avhengig av terrengkunnskap og kjennskap til dyras trekkruter. Er du ikke lokalkjent, ta kontakt med fjelloppsyn, andre jegere eller sjekk www.dyreposisjoner.no om du finner informasjon om merkede dyr.

Vær klar over at noen terreng kun har dyr i området ved bestemte vindretninger. Er vinden feil, er det liten vits i å ta fri fra jobben for å dra på jakttur.