Jo mer du masserer og knar låret underveis, jo jevnere trekker det til seg salt. Men hvor mange har ikke likevel opplevd at hjortevilt-låret viser seg å være uspiselig salt når det er ferdig? Her kan du både lære en sikrere framgangsmåte og finne nyttige tips for de gamle metodene, enten du velger hele lår eller mindre stykker.

Speking av kjøtt har vært en konserveringsmetode i uminnelige tider. I Sør-Europa har tradisjonen vært mer retta mot spekekjøtt som delikatesse. Her i nord slakta man buskapen om høsten for å slippe å fø på flere dyr enn nødvendig. Gjennom en lang vinter ble saltkjøtt vanna ut og brukt som husmannskost eller hengt til tørk for lagring.