Regjeringa vedtok i 2018 å innføre strengere regler for handel med trua og sårbare arter, omfatta av den internasjonale Cites-konvensjonen (Convention on International Trade of Endangered Species). Forskriften innfører blant anna nye krav om innførselstillatelse for en rekke arter, krav om eiersertifikat og merking for enkelte arter.

– Forskriften innebærer en del nye krav til innførsel og besittelse av en del trua arter eller produkter laget av trua arter. Den øker også strafferamma ved brudd på regelverket, sier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.