– Så langt vi vet er det ikke noen risiko for mennesker ved spise skrantesjuke dyr, men av føre var prinsippet gjør vi ikke det i Norge. Men kunnskap er ferskvare. Nå som vi ser at prionstammene ikke er helt identiske, stiller det flere spørsmål som forhåpentligvis kan besvares i tiden fremover, sier beredskapskoordinator Harald Øverby i Mattilsynet.

Mattilsynet ber derfor Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en ny rapport som sammenstiller eventuell ny kunnskapsoppsummering på dette området også, i tillegg VKM-rapporten som kommer torsdag 21.01.