Norsk elghund grå (NEG) er en robust, modig og hardfør rase som ofte krever en del aktivisering. Likevel er det en omgjengelig hund som er hengiven ovenfor familien sin. Populariteten er stor også i våre to østlige naboland. Faktisk er NEG den rasen som er mest brukt på elgjakt her i Norden.

Denne erkenorske spisshunden er en rase avlet fram for storviltjakt, og da først og fremst for jakt på elg. Men det sterke jaktinstinktet gjør norsk elghund grå egnet til mer enn hjortevilt, og en del individer har stor interesse for rovvilt.