Valpene kan leveres til valpekjøper fra de er 8 uker gamle. Leverer man valp for tidlig, vil det være brudd på de etiske reglene til Norsk Kennel Klub (NKK). Samtidig bør valpene komme til sitt fremtidige hjem så snart som mulig og starte på sitt nye liv uten valpemor, siden dette er en viktig periode for å prege hunden. 

Selve utvelgelsen av hvilken valp som skal hvor, gjøres litt forskjellig fra oppdretter til oppdretter. Eieren av hannhunden som er far til kullet, kan ofte ønske seg en valp. Dette bør avtales allerede ved paringstidspunktet. Isåfall får gjerne hannhundeieren første eller andre valg av valp fra kullet.