Det er mye snakk om sterk psyke hos jakthunder. Hva som er sterk psyke hos en jakthund, vil det vel være omtrent like mange meninger om som det er jegere. Det kommer også an på hvilken jaktform man bedriver samt hvordan en foretrekker at hunden opptrer. 

Men alle ekspertene jeg har snakket med i forbindelse med denne artikkelen er enige om mye: Psyken hos en hund er et produkt av arv og oppvekstmiljø. En hund med sterk psyke avreagerer og roer seg ned innen fornuftig tid og har generelt et lavt stressnivå. Den går ikke i forsvar ved de fleste trusler og ukjente situasjoner. Jo sterkere psyke, jo mindre aggresjon har hunden generelt, er en uttalelse som flere har kommet med – dog med noen variasjoner.