Med kikkertene avsøker Johanne og vi andre det store platået foran oss. Det er moskus overalt. Rundt omkring i den hvite snøen står det smågrupper med dyr. Nærmest oss står en enslig okse med bakenden vendt imot oss. Den aner ikke at vi er der, men er i stedet ivrig opptatt av å fråtse i bunnfrosne arktiske vekster.

Ei kjapp opptelling viser at vi er «omringet» av minst 30 dyr. Imidlertid er vi på selektiv jakt etter en gammel moskusokse med minst ti år på sin breie bak, så kuene og kalvene screener vi hurtig forbi. Den store oksen foran oss beiter stadig uforstyrret videre, selv om en liten gruppe kyr og kalver tar beina på nakken og løper et par hundre meter vekk.