Vinteren har vært snøfattig i deler av landet, men dette til tross; truger gjør terrenget mer fremkommelig så lenge det ikke er helt bart. Utgavene som er spesielt utviklet for damer verdsettes, først og fremst fordi de er smalere enn herre- og unisexutgavene. Da slipper du å snuble eller kakke dem inn i hverandre på det bredeste foran. 

Både Atlas og MSR stiller med gode modeller. Du vil derfor neppe bli misfornøyd, uansett hvilken modell du lander på. Det er likevel hårfine, men ikke ubetydelige, forskjeller som skiller de to.