Det er tidlig morgen 10. august. Jaktfeberen pumper i årene. Råbukken løper som hypnotisert, men stopper opp. Han er mer enn nær nok. Selv om du ser ut som en busk i kamuflasjedressen, aner bukken uråd.

Det er ikke antydning til bredside, og han viser stadig sterkere tegn på skepsis. Skal du skyte, må du skyte han i fronten, for hvert øyeblikk kan han hive seg rundt og forsvinne. Men er det forsvarlig?