Det er mange faktorer som viser seg å spille på rypas lag i år, blant annet observeres det mye smågnagere, snøen kom tidlig forrige høst, og forsommeren i år har også vært preget av lite nedbør mange steder i Finnmark.

Dette er godt nytt, og gjør at det forventes en sterk økning med liryper denne høsten på Finnmarkseiendommen.