Kun ei krusende stripe duver bak oss i sjøen, idet Snyspurven glir inn den speilblanke fjorden. Bratte tinder kneiser spektakulært opp fra havet. Passet innerst der vi skal jakte rype, ser ut som det er hogd ut av fjellet.

Elisabeth og jeg har dratt på rypejakt på Seiland, i en av de villeste og mest uframkommelige delene av Vest-Finnmark. Fjellbjørka står naken og småvokst mot gul, visnede lyng. De bratte fjellene er grå og kalde. Vinteren kan komme når som helst, med snø og det uvær som måtte følge.