Rypene er her! Vi har ikke gått langt før John Arvid Grande (45) og Håvard Rudi (55) får et pipesignal på GPS’en som forteller at pointertispa Ida (3) har tatt stand. At det er ryper hun står på, ja, det tar de nesten som en selvfølge – så får man eventuelt justere etter hvert. 

Det ligger bokstavelig talt an til en pangstart på årets rypejakt i Jämtland i andre halvdel av september. Eller blir det den store trostejakta, nå som trostene har samlet seg i store flokker før de drar sørover?