Jeg drar ut tidlig om morgenen for å få best mulig sporingsforhold etter tiurleiken, før vårsola visker ut spillsporene i Snåsas skoger. Jeg går relativt høyt i terrenget og bruker god tid i områder med gammel granskog og innslag av furutrær. 

Omtrent 80 prosent av storfuglens kosthold om vinteren, er furubar. Beitefuruer er trær som er ekstra populære i vinterhalvåret. Disse trærne får et karakteristisk utseende, ved at greinene i trekrona ofte er nakne med furunåler kun ytterst.