Rakkelhane - en blanding av storfugl og orrfugl

Noen trekk fra orrfugl og noen fra tiur: Naturen er mangfoldig, og av og til støter vi på noen underlige variasjoner. Denne gangen fikk jeg rakkelhanen i kamerasøkeren!

Sist oppdatert 1. november 2023 kl 20.00
Rakkelhane en blanding av orrfugl og storfugl
ORRFUGL OG TIUR: Noen trekk fra orrhanen og noen fra tiuren. Men den blå-lilla fargen i brystet stemmer ikke med noen av dem.

En sjelden gang kommer skogsfugljegeren over en underlig fugl som verken er tiur eller orrhane, men midt mellom. Rakkelhanen er en bastard, eller kryssing mellom storfugl og orrfugl.

Hvor sjelden eller uvanlig dette er, er ikke godt å vite, men det kan forekomme over alt hvor det finnes både storfugl og orrfugl. Her kan du lære mer om den hissige fuglen.

Våre to store skogsfuglarter har mange steder tilhold i samme terreng, og noen ganger kan de opptre sammen.

Jeg har selv opplevd at orrhaner har kommet inn på tiurleiken og spilt sammen med tiuren, der de har forsøkt å kurtisere røya! På samme måte har jeg sett tiur komme inn på spillmyra til orrfuglen og spilt sammen med orrhanene. 

Les også: Gode råd for skogsfugljakt etter løvfallet

Og noen få ganger har jeg fått møte den underlige rakkelhanen. Denne kan opptre aleine, men jeg har også sett den sammen med både tiur og orrfugl.

En vårnatt opplevde jeg en rakkelhane som kom inn på spillmyra til orrhanene. Jeg vet ikke sikkert, men antar at rakkelhanen har fått navnet på grunn av lyden: I spilltida har fuglen en underlig «raklende» eller riksende lyd, noe som var påfallende da jeg observerte den sammen med orrhanene.

rakkelhane spiller med orrfugl
PÅ ORRELEIKEN: Når rakkelhanen dukker opp på orreleiken, kan det bli ufin slåssing. Foto: Jan Ove Gjershaug.

Fasinerende farge

Fuglen på disse bildene er sannsynligvis en krysning mellom orrhane og røy. Størrelsen er omtrent som ei røy, og ligner på en liten tiur, men har likskap både med orrhane og tiur. Nebbet er noe midt mellom tiur og orrfugl, både i form og farge. De røde øyebryna ligner mest på orrhanens, men er mindre. 

Brystfargen er svært spesiell, noe som synes best i godt lys: Mens orrhanen har blåglinsende farge, og tiurens hals er mørk gråblå over til et skjær av grønt nedover brystet, har rakkelhanen en blå-lilla glans nedover halsen som går over i svart bryst. 

Guide: Slik lykkes du med toppfugljakt

På denne fuglen er den hvite flekken ved vingeknoken liten, av og til helt skjult i fjæra. Fargen på ryggen og oversiden av vingene er veldig lik tiurens. Stjerten minner ved første blikk om en kort tiurstjert, men har antydning til en liten kløft som ligner på orrhønens lyrefasong.

rakkelhane i tre lik orrfugl
LIGNER ORRFUGL: Rakkelhane i selje. Her ser du godt stjertens form med en liten kløft, likevel uten orrhanens markante lyre-fjær

Underlige variasjoner

Mellom hønsefuglarter kan det forekomme flere kryssinger. Noen ganger kan det dukke opp variasjoner som ikke lett å forstå hva er. For mange år siden fant jeg en fjørhaug, etter at en rovfugl hadde ribbet en skogsfugl. Men hva slags fugl var det? 

Stjertfjørene var på størrelse med røy, men fargen var svart som tiurens hale. Ellers var det variasjoner i fjærene som ikke stemte med noe jeg hadde sett før. Kunne det være rakkelhane?

Guide: Slik behandler du felt fuglevilt

Min nysgjerrighet var så stor at jeg tok med et utvalg fjør til en ansatt på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Hans første kommentar var: «Her må det være noe blanding!» 

Så bar det i veg gjennom lagerrom med utstoppa fugler. Der fant han en fugl som stemte med mine fjær: Det var ikke rakkelhane, men ei steril røy! Røy med hormonelle forstyrrelser kan delvis få tiurens farger. Ikke rart den var vanskelig å artsbestemme!

Orrfugl rakkelhane
Ut og sjekke damer: Fjærpuss må til også for en «bastard», særlig hvis den skal dra damer i andre vektklasser på spilleiken.

Sinna slåsskjempe

Rakkelhanen kan ha en helt annen spillstil enn orrhanene når de møtes på leiken. Mens orrhanene driver mest skyggeboksing, kan tiurkampene være langt hardere. Når en rakkelhane byr opp orrhaner til fribryting, kan det derfor gå riktig galt:

På en video som NRK viste i oktober 1999, kan du se en rakkelhane angripe en orrhane, drepe den og rive av hodet, for så å pare seg med liket – like godt i begge ender. Sterke scener fra NRKs naturredaksjon i beste sendetid, med andre ord. Opptaket finner du på YouTube med tittelen The Crazy Rackelhahn.

Rakkelhane blanding av orrfugl og tiur i et tre
Går på nåler: Med barnål i nebbet, beiter rakkelhanen furubar som en tiur. Om våren er selje derimot et godt beitetre for både storfugl og orrfugl – og rakkelhan

Formeringsdyktig bastard

Rakkelhanen er en krysning mellom orrhane og røy. Krysning mellom enkelte arter kan være formeringsdyktig. Ifølge Wikipedia har det forekommet avkom mellom rakkelhane og orrhøne, og ifølge NINA har det forekommet avkom mellom rakkelhane og røy.

Det er observert at røyer har latt seg pare av rakkelhaner, men ikke at orrhønene gjør det. Nylig er det likevel dokumentert med genetiske metoder at rakkelhane har tilbakekrysset seg med orrhøne. 

Slik tilbakekryssing med rakkelhøner er imidlertid ikke mulig, da de er sterile: Det er godt kjent at det kjønnet som har ulike kjønnskromosomer (XY) har lavere overlevelse og forplantningsevne enn kjønnet med like kjønnskromosomer (XX).

Mens dette er tilfelle hos hannhybrider av pattedyr, er det hos hunnhybridene hos fugler. Fenomenet skyldes at recessive gener på kjønnskromosomene ikke er forenelige med den andre artens gener. Derfor er det rakkelhanen som er forplantningsdyktig.

Publisert 29. april 2021 kl 06.50
Sist oppdatert 1. november 2023 kl 20.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen