I jakttida er han alltid oppdatert på hvor dyra er, og har jevnlig kontakt med oppsynet og andre jegere. Følgelig er han også opptatt av villreinforvaltninga:

– For et par år siden var stammen betydelig mindre enn forventa, og jaktkvotene har etter dette vært tilsvarende redusert. Det har vist seg at få simler her blir eldre enn 4-5 år, og det er ønskelig med flere eldre simler i bestanden. Det sies ellers at slaktevektene har gått ned, men jeg har statistikk som viser at vekta og kvaliteten på dyra nå er like god som før, sier Jakob. 

Annonse

Les også om jegerveteranen som ble med Trøan på guidet villreinjakt for første gang.

Som i de fleste villreinområder er det slik at noen terreng tradisjonelt er gode i jakta, mens andre områder blir mer brukt av dyra til andre årstider. Vingelen har bare 10 prosent av arealet i Forollhogna, men 40 prosent av dyra skytes her. 

Gjennom åra som jaktguide har Jakob guidet jegere fra et titalls ulike nasjoner. Veldig mange er gode skyttere, og mange er dyktige til å gå. Men han har også guidet jegere som knapt klarte gå 500 meter. Kun en gang har han guidet en jeger som ikke fikk skutt sitt dyr. Jegeren hadde bare to dager tilgjengelig, og begge dagene var det skodde. Likevel klarte Jakob å få til en sjanse, men i skuddsituasjonen hadde jegeren dugg på kikkertsiktet.

På spørsmål om han noen gang har måtte skyte for jegere som han har guidet, nøler han litt før han svarer: 

– En gang har det skjedd. Det var noen amerikanske damer jeg guidet. Til slutt måtte jeg innse at jeg fikk hjelpe til, hvis det i det hele tatt skulle bli fangst på oss.

LES OGSÅ: Slik lykkes du på villreinjakt

Villreinguide Jakob Trøan er lommekjent i Forholhogna.