I jakttida er guiden alltid oppdatert på hvor dyra er, og har jevnlig kontakt med oppsynet og andre jegere. Følgelig er han også opptatt av villreinforvaltninga:

– For et par år siden var stammen betydelig mindre enn forventa, og jaktkvotene har etter dette vært tilsvarende redusert. Det har vist seg at få simler her blir eldre enn 4-5 år, og det er ønskelig med flere eldre simler i bestanden. Det sies ellers at slaktevektene har gått ned, men jeg har statistikk som viser at vekta og kvaliteten på dyra nå er like god som før, sier Jakob.