Det kan jubilanten Norma skrive under på, idet de huker av 125 år på kalenderen. Sjøl om den formelle stiftelsen av aksjeselskapet skjedde i 1895, da 12 aksjer á kr 1000 ble fordelt mellom de tre Enger-brødrene, hadde de planene klare senhøstes 1894 for et selskap «hvis formaal var fabrikation av mantlede geværprosjektiler».

Bakgrunnen var opprettelsen av Det Frivillige Skyttervesen (DFS) 1. juli 1893. Norma ble en viktig del av norsk våpen- og skyttersporthistorie, mens jaktaspektet kom utover 20-tallet. Men det har ikke alltid vært gitt at det skulle bli sånn, medgir markedssjef Frode Larsen i Norma: