I følge ei sammenstilling fra Viltskadecenter ved Sveriges lantbruksuniversitet, ble 42 hunder angrepet med skade til følge i 2020. Av disse ble 12 hunder drept.

Viltskadecenter har sammenstilt disse tallene i en årrekke, og 2020 er et år omtrent på det jevne: På det verste har opp mot 70 hunder blitt skada eller drept av rovdyr (2009), mens de laveste tallene er ned mot 30 (2018).

Annonse

Ulv på topp

Statistikken omhandler ikke situasjoner oppstått i forbindelse med jakt på rovdyr.

Les også: Når hunden blir bitt av hoggorm

Ikke overraskende er det ulv som topper statistikken: 11 hunder ble drept og 11 hunder ble skada etter angrep fra ulv, melder SLUs Viltskadecenter.

Men det er ikke langt ned til gaupa, som faktisk enkelte år forårsaker flere skadetilfeller enn ulven. I 2020 skada gaupa 18 hunder.

Erstatning for rovdyrangrep på hund

Av andre rovdyr skada bjørnen en hund, mens kongeørn drepte en hund. Det er ikke registrert skader etter jerv anna enn i 2018, da to hunder på ulike steder ble skada.

Les også: 2 + 15 år og godkjent ettersøksekvipasje!

I 2020 betalte svenske myndigheter erstatning på 304.000 kroner for hunder som ble angrepet av freda rovdyr. Det ble utbetalt 437.000 for forebyggende tiltak.

Statistikken viser at 450 sauer ble drept av rovdyr i Sverige, der ulven sto bak 334 av angrepene. Gaupa tok 97 sau, mens ørna tok 12 sau og bjørnen 7. Den samla erstatninga fra länsstyrelsene for tamdyr var på 2,2 millioner kroner.

Les også: Derfor blir jakthunder angrepet av ulv