Det gir unektelig glede å kunne se mer enn bare sportegn i skogen. Svært mange jegere har tatt i bruk viltkamera de siste årene for å kunne få mer kunnskap om hvilke dyr som beveger seg i terrenget. 

I tillegg til nytteverdien er det naturligvis et spennende prosjekt å ta turen ut for å sjekke kameraet og se om det har blitt fangst: Hvor stor er egentlig bukken som nettopp har feid geviret her? Hvor mange koller beiter jevnlig på foringsplassen?