Når rådyrkalvene er små, legger mor dem igjen i det høye gresset som beskyttelse mot rovdyr. Men for en liten rådyrkalv er bøndenes slåmaskiner de farligste rovdyrene. Man anslår at 5.000 til 10.000 rådyrkalver blir tatt under grasslåtten hvert år. Det kan være opp til så mye som 30-40 prosent av fødte kalver!

I enga ligger de instinktivt helt stille, og i tillegg lukter de lite. De er nesten helt umulige å se, og man må nesten tråkke på dem for å være så heldige å finne en. Med dagens moderne landbruksutstyr, med stor arbeidsbredde, og mulighet for å kjøre i forholdvis høy hastighet for å få tilstrekkelig med effektivitet, er det nærmest umulig for traktorfører å oppdage dyrene.