En fjellrev med store håravfall på halen er avbildet av viltkamera ved tre ulike fôrautomater og to fjellrevhi i området rundt Tinnhølen nord på Hardangervidda de siste ukene. Miljødirektoratet jobber nå for å behandle det antatte utbruddet på Hardangervidda, i samarbeid med Veterinærinstituttet og NINA.

– Fjellreven er sterkt truet, og vi jobber aktivt med å øke fjellrevbestanden i Norge. Et utbrudd av skabb er en trussel for dette arbeidet. Derfor jobber vi nå med å med å kartlegge hvor mange fjellrever som kan være rammet, og vil forsøke å begrense smittespredningen blant fjellrevene, sier Karen Lone, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.