Det har de siste tiårene vært benyttet ulike reguleringer for å unngå høy beskatning av rypebestanden. Både endringer i jakttider, antall jeger, dagskvoter/ bag limit og fredning i delområder har vært prøvd ut. Det har likevel vært usikkert hvilken effekt dette har.

Ved hjelp av takseringer, jaktstatistikk og radiosendere på over 300 liryper og 100 fjellryper, har svenske forskere nå analysert hvordan jakta påvirker rypene i Sverige.