Fjerner forbud mot rypejakt i Rogaland

Fuglejaktforbudet som ble innført i 15 Rogaland-kommuner etter funnene av fugleinfluensa, blir nå justert. Dermed kan du igjen jakte rype.

Sist oppdatert 18. januar 2022 kl 10.27
Jeger holder felt lirype i hånden foran fuglehund
Jaktforbudet på fuglevilt i 15 kommuner i Rogaland er nå justert, slik at du igjen kan jakte rype. (Foto: Kåre Vidar Pedersen)

Etter funnene av fugleinfluensa i Rogaland i november 2021 ble det innført jaktforbud i 15 kommuner i Rogaland. Nå har Mattilsynet gjort ei ny vurdering av smittesituasjonen og forholdsmessigheten ved restriksjonene, og opphever jaktforbudet på hønsefugl i disse kommunene.

– Det er gledelig av vi kan fortsette med å oppheve de inngripende restriksjonene som ble innført for å hindre spredningen av fugleinfluensa. Nå legger vi til rette for at jegere kan starte året med rypejakt i høyfjellet også i Rogaland, sier fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Mattilsynet innførte årets jaktforbud i begynnelsen av desember. Danmark og Sverige har ikke innført jaktforbud, til tross for at de har vært tilsvarende ramma av fugleinfluensa.

Fortsatt smittefare

Selv om Mattilsynet fjerner forbudet mot jakt på alle typer hønsefugl, må jegere huske å sjekke hvilke arter som nå er jaktbare jamfør Miljødirektoratets jakttidsforskrift. Nå etter jul er det kun rypejakt som er aktuelt for hønsefugl.

Mattilsynet oppfordrer dessuten jegerne til å være oppmerksomme på fortsatt smittefare:

– Husk at viltlevende hønsefugl også kan bli smittet med fugleinfluensa. Disse fuglene oppholder seg imidlertid ikke i områder med trekkende ender/gjess eller i områder hvor tetthet av tamme fjørfe er høy. Det er likevel viktig at du som jeger har god hygiene ved håndtering av alle typer fuglevilt, slik at du ikke drar smitte til tamme fjørfe og andre fugler i fangenskap, sier Tronerud

Berørte kommuner

Det er nå ikke lenger forbudt å jakte hønsefugl (lirype, fjellrype, storfugl, orrfugl og jerpe) i følgende 15 kommuner:

 • Kvitsøy

 • Randaberg

 • Sandnes

 • Sola

 • Stavanger

 • Klepp

 • Time

 • Gjesdal

 • Hjelmeland

 • Strand

 • Bjerkreim

 • Lund

 • Sokndal

 • Eigersund

God håndhygiene begrenser fugleinfluensa

Fugleinfluensaviruset er fremdeles til stede hos ville fugler. Det er derfor viktig å ta noen forholdsregler. Her er Mattilsynets råd til deg som håndterer fuglevilt:

 1. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker.

 2. Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.

 3. Dersom du har åpne sår på hender, må disse tildekkes før håndtering av vilt. Rens sår grundig etter at du er ferdig.

 4. For å minske eventuell smitte gjennom støv, bør du flå fuglevilt fremfor å plukke det. Dersom du likevel velger å plukke fjærene, anbefaler vi å gjennombløte fjærdrakten først. Det gir mindre støv ved håndteringen.

 5. Flåing/plukking av vilt bør foregå utendørs. Legg avfallet i en pose og kast i restavfallet.

 6. Hvis det støver mye eller dersom du håndterer store mengder fuglevilt bør du bruke FFP3-maske (virusmaske) for å beskytte deg.

 7. Bruk gjerne beskyttelsesbriller dersom det er fare for støving og sprut ved håndtering av fuglevilt.

 8. Ved uttak av innvoller fra skutt fuglevilt anbefales god håndvask.

 9. Hold arbeidsstedet hvor de rensede fuglene håndteres rent og adskilt fra håndtering av annen mat.

Om jaktforbudet

Jaktforbudet ble innført for å hindre smitte til fjørfe og andre fugler i fangenskap. Det er stor tetthet av fjørfe og andre fugler i fangenskap i Rogaland

Når man håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa under jakt, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp i miljøet.

Fugleinfluensavirus kan på denne måten direkte eller indirekte spres til fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Publisert 18. januar 2022 kl 10.26
Sist oppdatert 18. januar 2022 kl 10.27
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen