Fugleinfluensa gir jaktforbud i Rogaland

Mattilsynet innfører forbud mot jakt på fugl i 15 Rogaland-kommuner. Forbudet er et av flere tiltak for å hindre spredning av høypatogen fugleinfluensa.

Sist oppdatert 4. desember 2021 kl 10.13
Mattilsynet fugleinfluensa jaktforbud fagdirektør Ole Herman Tronerud
Fagdirektør Ole Herman Tronerud i Mattilsynet håper på forståelse fra fuglejegerne for at man nå velger å innføre jaktforbud i deler av Rogaland på grunn av fugleinfluensa.

Jaktforbudet gjelder fra 26. november i de samme kommunene som allerede har portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap: Dette gjelder kommunene Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og Hå.

– Det er påvist smitte av fugleinfluensa på ville fugler i dette området, hvor det også er stor tetthet av fjørfe og andre fugler i fangenskap, sier fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Spredning av virus i dette området vil øke smittefaren for alle fugler i fangenskap. Mange fugler i fangenskap kan bli syke og dø. Dette kan igjen skape store utfordringer for produksjon av egg og fjørfekjøtt.

Varer trolig ut året

– Vi forstår at dette er dårlige nyheter for fuglejegere som hadde gledet seg til selvskutt middag fremover. Vi håper på forståelse for at dette er et nødvendig tiltak for å hindre smitte av fugleinfluensa, sier Tronerud.

Jaktforbudet skal oppheves så snart som det er smittefaglig forsvarlig. Tronerud regner med at det iallfall vil vare ut året. I risiko- og observasjonssonen i Rogaland er det også restriksjoner på transport av skutt fuglevilt.

Ender, gjess, svaner, vadefugler og åtseletere er mest mottakelige for fugleinfluensa, men andre arter kan også bli smittet. Det kan finnes fugler som er smittet, uten at de viser tydelige symptomer på det.

Trygt å spise kjøtt fra fuglevilt

Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av fugleinfluensa H5N1 via kjøtt fra fugl. Folkehelseinstituttet vurderer derfor risikoen for smitte av fugleinfluensa til mennesker som svært lav, men du bør likevel ta forholdsregler for å redusere risikoen ytterligere.

Mattilsynet minner om at det alltid er viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av ville fugler.

– Når du håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvles opp. Du kan også komme i kontakt med smitte fra dyrets svelg, innvoller og tarminnhold, sier Tronerud.

Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt. Mattilsynet anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt. Dette er en forholdsregel som beskytter mot flere smittsomme sykdommer som fugler kan være bærere av.

Gode råd til fuglejegerne

Dette er Mattilsynets råd til deg som håndterer fuglevilt:

  • Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.

  • Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker.

  • Dersom du har åpne sår på hender, må disse tildekkes før håndtering av vilt. Rens sår grundig etter at du er ferdig.

  • Flåing/plukking av vilt bør foregå utendørs. Legg avfallet i en pose og kast i restavfallet.

  • For å minske eventuell smitte gjennom støv, bør du flå fuglevilt fremfor å plukke det.

  • Dersom du likevel velger å plukke fjærene, anbefaler Mattilsynet å gjennombløte fjærdrakten først. Det gir mindre støv ved håndteringen.

  • Hvis det støver mye eller dersom du håndterer store mengder fuglevilt, bør du bruke FFP3-maske (virusmaske) for å beskytte deg.

  • Bruk gjerne beskyttelsesbriller dersom det er fare for støving og sprut ved håndtering av fuglevilt.

  • Ved uttak av innvoller fra skutt fuglevilt anbefales god håndvask.

  • Hold arbeidsstedet hvor de rensa fuglene håndteres rent og atskilt fra håndtering av annen mat. Husk god kjøkkenhygiene.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler.

Les mer informasjon fra Mattilsynet til jegere om jaktforbudet i Rogaland.

Mer JEGER-lesestoff

Publisert 4. desember 2021 kl 10.13
Sist oppdatert 4. desember 2021 kl 10.13
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen