14. desember 2020 innførte Mattilsynet forbud mot jakt på alle jaktbare arter av andefugl, gjess, storskarv og kråkefugl (unntatt nøtteskrike) i hele Sør-Norge. Ettersom jakttiden for en stor del var over både på ender og gjess, avstedkom ikke dette helt store ramaskriket.

Når Mattilsynet nå opplyser at de er i dialog med Veterinærinstituttet for å vurdere jaktforbud igjen, er det likevel interessant å se hvordan våre naboland har håndtert det store utbruddet. Det er nemlig svært ulikt Norge: