Jakttidene for storvilt har endra seg til det bedre for jegerne de seinere åra. I 2012 ble jakttida for hjort utvida, og i 2017 ble ulike jakttider for elg samkjørt og utvida i bakkant. 

Men det er næringsinteresser som i stor grad har initiert endringene. Sjelden blir jegernes stemmer vektlagt. Det er ingen grunn til å tro at dette endrer seg – særlig ikke de kommende fire åra – ettersom jakttidene nå sorterer under Landbruks- og matdepartementet.